دختران محجبه و نخبه عضو کانون‌های ایثار و شهادت راهی مشهد مقدس خواهند شد
مدیر فرهنگسرای پایداری اصفهان از برگزاری اردوی مشهد ویژه دختران محجبه و نخبه اصفهانی در ۱۷ تیر نیوزداد.