دختری جوانی که ۹ سال است آب و غذا نخورده است +تصاویردختر ۱۸ ساله اتیوپیایی، اکنون ۹ سال است که بدون خوردن هیچگونه غذا و نوشیدن مایعات ، در صحت کامل و به دور از هرگونه مریضی زندگی میکند. در ازمایشاتی که از این دختر گرفته شده است اثری از اب و غذا در معده اش پیدا نشده است!

پزشکان با انجام آزمایش و تحقیقات متوجه شدند که هیچ اثری از آب و غذا در معده این دختر نیست. این دختر به مدت ۹ سال است که هیچ آب و غذایی نخورده و هیچ مشکلی برای جسم و روان وی پیش نیامده است.

اومبائو درپاسخ به اینکه چرا غذا نمی خورد، گفته است:«به خوردن غذا تمایل و اشتهایی ندارم. او افزوده است که کاملا سالم است و از هیچ مشکل جسمی رنج نمی برد و تنها گاهی که احساس سردرد می کند، مسکن مصرف می کند.»

او اکنون در کنار پسر کاکا و همسرش در آدیس آبابا زندگی می کند و دو ماه پیش از شهر «کونتا» در جنوب شرقی اتیوپی به پایتخت آمده است تا ادامه تحصیل دهد.»

همسر پسر کاکایش امبائو درباره وی می گوید:«من خانه دارم به همین دلیل تمام آنلاین در خانه هستم و تاکنون ندیده ام که اُومبائو چیزی بخورد یا بنوشد.او حتی حمام هم نکرده است.»

پس از انتشار نیوز این دختر اتیوپیایی در شبکه های مجازی و رسانه های نیوزی، داکتر «هینوم ویساها» پزشک یکی از شفاخانه های آدیسا بابا پس از معاینه اومبائو به نویسنده آناتولی گفته است:از نظر پزشکی بدون غذا زندگی کردن غیرممکن است. اومبائو را معاینه کردیم اما به هیچ نتیجه ای نرسیدیم.

این پزشک در ادامه می گوید:در آزمایش ها هیچ اثری از غذا در معده این دختر ندیدیم. هیچ اثری در جسم وی که نشان دهد او در یک هفته اخیر غذا خورده ، پیدا نکرده ایم.