درآمد باورنکردنی دلالان طلای کثیف در پایتخت + فیلم
نبود نظارت مناسب در بازیافت پسماند، باعث شده تا سودجویان با استفاده از کودکان کار و زباله دزدی سودهای میلیاردی به دست آوردند.