درخشش دانش آموزان بدمینتون باز یزدی در مسابقات کشوری
دبیر هیئت بدمینتون استان یزد گفت: تیم دوبل آزاد دانش آموزان دختر استان یزد به مدال برنز مسابقات کشوری رسیدند.