درخشش دانش آموزان خراسان شمالی در جشنواره فرهنگی هنری
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان گفت: دانش آموزان دختر اعزامی در سی و ششمین جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان خوش درخشیدند.