درخشش شیتوریوکاران بافتی در رقابت های قهرمانی کشور
بیست و سومین دوره مسابقات شیتوریو کاراته دو ایران در رامسر با درخشش بافتی ها پایان یافت.