درخواست اتحادیه اروپا از رهبران حکومت وحدت ملی


درخواست اتحادیه اروپا از رهبران حکومت وحدت ملی

سفیر اتحادیه اروپا در کابل، از رهبران حکومت وحدت ملی خواسته که در شرایط کنونی، اتحاد شان را حفظ کنند و بر اولویت های شان تمرکز کنند.
پیری مایدون می‎افزاید: «متحد بمانید و تا آنلاین آخر این حکومت باهم کار کنید؛ زیرا افغانستان اکنون انتخابات در پیش دارد و شفافیت این انتخابات‌ نیازمند تلاش‌های مشترک رهبران حکومت است و این چیزی است که هم مردم افغانستان و هم اتحادیه اروپا از این حکومت توقع دارند».
در عین حال، شماری از اعضای شورای ملی نیز ادامۀ این اختلافات میان رهبران حکومت را  آن هم در اوضاع که در بیست و دو ولایت کشور جنگ‌ها ادامه دارند  به نفع گسترش ناامنی‌ها می‌دانند.
آنها می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی، به اتفاق و به اجماع به سوی مسایل مهم و عمده حکومت گام بردارند، نه به سوی اختلاف و جنجال. 
اعضای شورای ملی خاطر نشان می سازند که اختلافات رهبران باعث اختلاف میان جامعه افغانستان و باعث تقویه دشمن می‌گردد.
این اختلافات، شهروندان کشور را نیز نگران کرده است.
آنها از رهبران حکومت می خواهند که بجای اختلافات، به چالش‌های اقتصادی و امنیتی مردم رسیده‌گی کنند: «این رهبران، اول میان خودشان کنار بیایند و بعد با یک توافق موضوعات را اعلان بکنند و به جای اختلافات شان به فکر نان و امنیت مردم باشند».
باشندگان کابل می گویند: «بی کاری و غریبی و حملات انتحاری را ببینید، اما رهبران، بجای آنکه مشکلات مردم را حل کنند، اختلافات را دامن می زنند».
اما، با وجود همۀ مخالفت‌های رییس اجراییه، حکومت بر ادامۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی تأکید می‌ورزد.
سخن‌گوی اداره ثبت احوال نفوس گفت: ما روی مسایل تخنیکی آن کار می کنیم که چطور بتوانیم آن را وسیع بسازیم تا سهولت ها را برای مردم افغانستان در بخش توزیع تذکره های الکترونیکی فراهم بسازیم