درخواست خودروسازان برای گران کردن خودروهای داخلی/ مردم باید تاوان حمایت از خودروسازان را بپردازند؟
خودروسازان باید به جای افزایش صرف قیمت خودرو،بهره وری خود را بالا ببرند.