درخواست روسیه از شورای امنیت برای بررسی تحریم‌های کره شمالی
روسیه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تحریم‌های کره شمالی را بررسی و برای برچیدن آن اقدام کند.