درگیری با «قَمه» یک دیدار فوتبال را لغو کرد
دیدار تیم های مقاوم فجر البرز و چوکا تالش به دلیل درگیری یکی از بازیکنان میزبان با بازیکنان و تماشاگران حریف لغو شد.