درگیری شدید میان مدافعان کفریا و فوعه با تروریست‌ها
درگیری شدید میان کمیته‌های دفاع از شهر‌های محاصره شده کفریا و فوعه در حومه ادلب سوریه با تروریست‌ها صورت گرفت.