درگیری فلسطینی‌ها با نظامیان صهیونیست در جنین و بلعیننظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به منطقه جنین اقدام به ایجاد ایست و بازرسی در ورودی روستای «جبع» در استان جنین کردند.