دریافت مبالغ حاصل از فروش نفت با عرضه کلان طلای سیاه در بورس
اکبری گفت:با عرضه کلان نفت در بورس دریافت مبالغ حاصل از فروش طلای سیاه بدون هیچ مشکل و ابهامی ممکن خواهد بود.