در حملات هوایی نیروهای امریکایی ده‌ها میلیون دالر خسارت مالی به طالبان وارد شده است


در حملات هوایی نیروهای امریکایی ده‌ها میلیون دالر خسارت مالی به طالبان وارد شده است

معاون فرماندهی نیروهای هوایی امریکا در افغانستان می‌گوید که در نتیجه حملات هوایی نیروهای امریکایی، ده‌ها میلیون دالر خسارت مالی به گروه طالبان وارد شده است.

به گزارش نویسنده وستر؛‌ جنرال لینس بنچ، معاون فرماندهی نیرو های هوایی امریکا در افغانستان آنلاین چهارشنبه در کنفرانس ویدیویی، به نیوزنگاران در پنتاگون گفت که نیرو های بین المللی اکنون بیشتر منابع تمویلی گروه طالبان را در هر جاییکه باشد هدف قرار می دهند.

آقای بنچ گفت که در حملات هوایی، “لابراتوار های تولید و پروسس مواد مخدر، ذخایر مخدرات، مواضع، فرماندهی طالبان و ذخایر نظامی” آن گروه را هدف قرار داده اند.

این جنرال نیرو های هوایی امریکا تاکید کرد که فروش و قاچاق مواد مخدر یکی از منبع عمدۀ تمویلی طالبان به شمار می رود و در نتیجه حملات هوایی قوای ائتلاف به ارزش ۴۵ میلیون دالر به طالبان زیان رسیده است.

صدای امریکا نوشت که آقای بنچ تاکید ورزید که هدف نیرو های بین المللی تنها مبارزه بر ضد مخدرات نبوده بلکه “هر منبع که طالبان را تقویت کند از بین خواهیم برد.”

لینس بنچ با ستایش از گسترش و تقویت قابلیت نیرو های هوایی افغان تذکر داد که ۱۹ مورد حمله هوایی را بر مواضع طالبان، نیرو های هوایی افغانستان انجام داده اند و در نتیجه فعالیت های ضد مخدرات قوای افغان، حدود ۱۱ میلیون دالر به طالبان خساره وارد آمده است.

حکومت افغانستان پس از ختم میعاد آتش بس با طالبان، یکبار دیگر آن را برای ده آنلاین دیگر تمدید کرد اما تاکید ورزید که نیرو های افغان آماده مقابله و پاسخگویی در برابر حملات طالبان باشند.

جنرال لینس بنچ به نیوزنگاران گفت که در جریان آتش بس، نیرو های هوایی افغانستان ۳۸ مورد حمله دفاعی هوایی را بر مواضع طالبان انجام داده اند.

معاون فرماندهی نیرو های هوایی ایالات متحده در افغانستان می‌گوید که گروه تروریستی داعش بیش از ۸۰ بار هدف حملات هوایی تهاجمی نیرو های بین المللی قرار گرفته است.

گروه داعش شامل آتش بس اعلام شده از سوی حکومت افغانستان نبوده و حملات تهاجمی علیه آن گروه متوقف نشده است.

جنرال لینس بنچ از رقم تلفات گروه داعش و طالبان به نیوزنگاران چیزی نگفت اما تاکید ورزید که در جریان عملیات هوایی هیچ “ادعای مبنی بر تلفات غیرنظامیان ناشی از حملات هوایی” صورت نگرفته است.

نویسنده وستر- کابل