در حمله قندوز قطعا هدف ما قرارگاه نظامی دهشت‌افگنان بوده است


در حمله قندوز قطعا هدف ما قرارگاه نظامی دهشت‌افگنان بوده است

وزارت دفاع ملی کشور بار دیگر تاکید کرده است که نیروهای هوایی ارتش ملی در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز یک پایگاه و تجمع بزرگ طالبان را هدف قرار داده است.

به گزارش نویسنده وستر؛ نیروهای هوایی ارتش ملی، دوشنبه هفته گذشته (۱۳ حمل) یک تجمع بزرگ طالبان در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز را هدف قرار دادند.

وزارت دفاع ملی اعلام کرد که در این حملات تلفات سنگینی به گروه طالبان وارد شده و چندین فرمانده ارشد و کلیدی این گروه کشته شده اند.

اما گزارش‌هایی وجود دارد که در این حمله شماری از غیرنظامیان نیز زخمی شده اند. حکومت دستور بررسی این رویداد را داده و شورای ملی نیز گفته که این رویداد را بررسی خواهد کرد.

وزارت دفاع ملی گفته است که پس از آن که جنگنده‌های ارتش این تجمع بزرگ طالبان را هدف قرار داده، تروریستان طالب به سوی غیرنظامیان شلیک کرده اند.

تاکنون گزارش‌های ضد و نقیضی درباره این حمله به نشر رسیده اما وزارت دفاع بار دیگر تاکید کرده که در حمله قندوز قطعا هدف نیروهای ارتش ملی قرارگاه نظامی دهشت‌افگنان بوده است.

وزارت دفاع ملی با اشاره به موضوعات زیر تاکید کرده که در این حمله هدف تروریستان طالب بوده است.

۱- درراپور تازه‌ای که ارائه شده مولوی ممتاز که با عمامه سیاه صحبت می‌کند،  خود بزبانش می‌گوید که قوماندان طالبان است و خود ساحه را مربوط طالبان می‌داند.

۲- طالبان به انتخاب خود هفت نیوزنگار را به منطقه بردند و مردم را پیش کامره‌ها با صحنه‌های  دست کاری شده  قرار دادند  تا صحبت‌های غیرمعمول و دیکته شده را ارائه نمایند.

۳- درمحل تهیه گزارش واقعیت طوری بود که نیوزنگاران آزادی عمل نداشتند و به انتخاب طالبان برنامه‌های‌شان را تهیه می‌کردند.

۴- مدرسهِ که ادعا می‌شد حمله صورت گرفته چرا نشان داده نشد و در قندوز مدارس زیادی است که مورد احترام دولت و نیروهای نظامی افغانستان است و ما به مدارس به طور قطع حمله نکردیم ،نمی‌کنیم و در آینده هم به مکان‌های مقدس تکریم می‌کنیم .

۵- جای که مورد حمله قرار گرفته محفل دستاربندی نبوده بلکه محل قطعه سرخ طالبان و توسط نظامیان محافظت می‌شد و رفت و آمد نظامیان بخاطر هدف حمله بر شهریان قندوز، تنظیم  گردیده بود.

وزارت دفاع ملی تاکید کرده که در گزارشات پخش شده مطالب دیگری که ادعا شده  تلفات ملکی را در برداشته، مقام محترم ریاست وستری و وزارت دفاع ملی هیات‌های حقیقت یاب را توظیف  نمودند تا هرچه عاجل روی وضعیت ایجاد شده در قندوز تحقیقات مسلکی وتخصصی انجام دهند.

نویسنده وستر- کابل