در سپاه باید «پیش روندگی» و «پیش برندگی» ملاک باشد
جانشین فرماندهی سپاه فجر فارس گفت: باید یک حرکت درونی یعنی پیش روندگی سپاه و یک حرکت بیرونی یعنی تاثیر گذاری در مجموعه‌ی انقلاب و نظام در سپاه صورت گیرد.