در صورت نیاز به میدان‌های نبرد در افغانستان بر می‌گردیم


در صورت نیاز به میدان‌های نبرد در افغانستان بر می‌گردیم

دبیر کل ناتو گفته است که در صورت نیاز نیروهای نظامی این سازمان به میدان‌های نبرد در افغانستان و عراق بر خواهند گشت.

به گزارش نویسنده وستر؛ ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو که در مرکز مطالعه‌های سیاسی دردانشگاه اوتاوا کانادا صحبت می کرد، گفت: “بلی ناتو و متحدانش در صورتی که نیاز باشد آماده هستند به افغانستان یا عراق و دیگر جاها نیروهای نظامی بفرستند تا بار دیگر درماموریت‌های جنگی بر ضد هراس افگنان سهم بگیرند، چنانچه ما درگذشته این کار کرده‌ایم اما مناسب‌تر این است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش دهیم تا ماموریت که نیروهای ما برضد هراس افگنی انجام می دهند را خود پیش ببرند”.

تلویزیون یک نوشت که به گفته‌ دبیر کل ناتو نیروهای رزمی این پیمان همیشه در عملیات رزمی در کشورها سهم داشتند و نمی‌خواهد این انگیزه در نزد مردم افغانستان ایجاد شود که ناتو در افغانستان مداخله می‌کند و به ناتو به عنوان یک نیروی مداخله گر دیده شود.

او گفته است: “این مناسب تر، موثرتر و پایدارتر خواهد بود اگر ما نیروهای امنیتی افغانستان را تقویت کنیم تا خود کشورشان را باثبات بسازند، ده ها هزار نظامی ما افغانستان را ترک کردند، تنها بخشی کوچکی از سربازان ما درافغانستان باقی مانده اند تا برای نیروهای رزمی و پولیس افغانستان آموزش های نظامی و مسلکی فراهم کنند، می دانیم شرایط درافغانستان سخت است، اما این خیلی خوب خواهد بود که نیروهای امنیتی افغانستان خود به دفاع از کشورشان بپردازند و خود در قبال امنیت کشورشان مسوولیت پذیر باشند”.

همزمان وزارت دفاع ملی گفته است که تامین امنیت و مبارزه با هراس افگنی رسالت نیروهای امنیتی افغانستان است.

دبیرکل ناتو که پس از کانادا به امریکا رفته و در دانشگاه میتودیست در دالاس ایالت تگزاس امریکا نیز اعلام کرده است با آنکه ماموریت نظامی ناتو درسال ۲۰۱۴ در افغانستان به پایان رسیده اما مبارزه برضد گروه داعش ادامه خواهد یافت.

او گفت که داعش درعراق و سوریه نابود شده و درافغانستان نیز با پشتیبانی نیروهای امنیتی و دفاعی افغاستان این گروه را از بین خواهند برد.

نویسنده وستر- کابل