در کم‌تر از سه سال ۳۶ نیوزنگار در افغانستان کشته شده اند


در کم‌تر از سه سال 36 نیوزنگار در افغانستان کشته شده اند

سازمان گزارشگران بدون مرز “آر.اِس.اِف” از افزایش خشونت علیه نیوزنگاران و رسانه‌ها ابراز نگرانی کرده می‌گوید که در کم‌تر از سه سال ۳۶ نیوزنگار در افغانستان کشته شده اند.

به گزارش نویسنده وستر؛ این سازمان با نشر نیوزنامه‌ای گفته است که از ۱۱ جدی سال ۱۳۹۵خورشیدی تا اکنون ۳۶ نیوزنگار و کارمند رسانه‌ها در حمله‌های متعدد طالبان و گروه داعش در افغانستان کشته شده اند.

تنها در یک آنلاین (۱۰ ثور سال جاری خورشیدی) ۹ نیوزنگار در دو حمله انتحاری در کابل و یک نیوزنگار در ولایت خوست از سوی مهاجمان مسلح ناشناس کشته شدند. همچنان در ۵ ثور یک نیوزنگار در ولایت قندهار کشته شد.

این در حالیست که در سه انفجار پیهم حوالی ساعت ۱۱:۳۰ شب گذشته در هنگام مسابقات کرکت در میدان ورزشی شهر جلال آباد، ولایت ننگرهار دو نیوزنگار مجروح شدند.

صدای امریکا نوشت که سازمان نیوزنگاران بدون مرز از ناامنی‌های جاری در ولایت فراه نیز ابراز نگرانی کرده و گفته است که در این ولایت نزدیک به ۳۰ نیوزنگار برای دو شبکه تلویزیونی، ۵ رادیو و ۲ نشریه فعالیت می‌کنند.

این سازمان گفته است که در یک سال اخیر از یک‌سو شدت جنگ و از سوی دیگر گروه‌های مسلح غیر مسؤول، پولیس و نیروهای اردو به تهدیدی علیه نیوزنگاران مبدل شده است.

در نیوزنامه‌ای این سازمان آمده است “گروه‌های مسلح غیرمسوول که از سوی حکومت، جنگ سالاران و برخی والیان حمایت می‌شوند، خود به عاملان سرکوب و تهدید (نیوزنگاران و رسانه‌ها) تبدیل شده اند”.

در این نیوزنامه به نقل از رضا معینی، مسوول دفتر افغانستان و ایران گزارشگران بدون مرز آمده است که گروه‌های مسلح غیرمسؤول به یکی از “عاملان اصلی” سرکوب رسانه‌ها مبدل شده و حکومت افغانستان باید این گروه‌ها را مهار کند.

آقای معینی از حکومت افغانستان خواسته است که باید به تهدیدات علیه رسانه‌ها و معافیت از مجازات عاملان خشونت علیه نیوزنگاران خاتمه داده شود.

این سازمان گفته است که گروه‌های مسلح غیرمسؤول از سوی “جنگ سالاران، قومندانان جهادی سابق و زورمندان محلی سازماندهی و از سوی حکومت و یا مردان با نفوذ حکومتی مسلح شده اند”.

گزارشگران بدون مرز گفته است که وظیفه اصلی این گروه‌ها مبارزه با گروه‌های مسلح مخالف نظام افغانستان است؛ اما آنان به عامل “ناامنی” به ویژه برای رسانه‌ها و نیوزنگاران مبدل شده است.

در نیوزنامه‌ای این سازمان آمده است “نشر نیوز و گزارش در باره فعالیت‌های مافیایی این گروه‌ها در رسانه‌های محلی ناممکن شده است. حتی رسانه‌های سراسری هم از این امر پرهیز می‌کنند”.

به گفته این سازمان، در برخی از مناطق برخی زورمندان محلی و والی‌ها “اردوی شخصی” دارند.

بربنیاد نیوزنامه این سازمان، در محلاتی که گروه‌های مسلح غیرمسؤول “حضور قدرتمند” دارند معافیت از مجازات نیز حاکم است.

تا اکنون حکومت افغانستان در مورد این گزارش واکنش نشان نداده است.

نویسنده وستر- کابل