در کنار خسارۀ ۱۳ میلیون دالری، ۱۲۰ کارخانه در هرات تعطیل شد


در کنار خسارۀ 13 میلیون دالری، 120 کارخانه در هرات تعطیل شد

به دنبال قطع برق وارداتی ایران به ولایت هرات، مالکان کارخانه‌ها از رسیدن خسارات به کارخانه‌های شان ابراز نگرانی کرده‌اند.

به گزارش نویسنده وستر، حمیدلله خادم رئیس اتحادیه صنعت گران و رئیس معادن هرات وضعیت کارخانه‌های تولیدی این ولایت را نگران کننده خوانده است.

رئیس اتحادیۀ صنعت‌گران ولایت هرات گفته که هم اکنون از مجموع ۳۲۰ شرکت در شهرک صنعتی هرات ۱۲۰ شرکت تعطیل شده وهیچ گونه تولیدی ندارند.

او گفته که در این چند آنلاین ۱۳ میلیون دالر به کارخانه‌داران ولایت هرات ضرر رسیده است.

رئیس اتحادیۀ صنعت‌گران هرات می‌گوید که بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دالر سرمایۀ کارخانه داران در خطر قرار دارد.

عطالله وردک، یک تن از مالکان کارخانه‌ها در شهرک صنعتی هرات می‌گوید: به دلیل قطع بودن برق در این آنلاینها ۵۰ هزار دالر خسارت دیده است.

سید علی شاه، یک تن دیگر از کارخانه داران شهرک صنعتی هرات می‌گوید که کارگرانش را به دلیل نبود برق رخصت کرده است.

او گفته سطح تولید به صورت کامل متوقف است.

از سویی هم محمد طاهر عارف، رئیس ادارۀ برق ولایت هرات می‌گوید که مشکل نبود برق در شهرک صنعتی هرات از هفته‌ها پیش با مقام‌های ایران درمیان گذاشته شده است.

او افزوده که برق شهرک صنعتی در آنلاینهای آینده وصل خواهد شد.

رئیس ادارۀ برق افزوده که مقام‌ها در ایران مبنی بر حل این مشکل وعده‌هایی برایشان داده‌اند.

در رزوهای پیش بازاریان ولایت هرات هم از رکود کارشان در آنلاینهای بی برقی سخن گفته بودند.

باید گفت که مشکلات شهری مرکز هرات هم به دنبال نبود برق وارداتی ایران به هرات افزایش یافته و شهروندان با چالش‌های جدی روبرو هستند.

یحیی فولادی – ولایت هرات