در کنار موضوعات مختلف شهری به موضوعات فرهنگی نیز توجه شود
نماینده، ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: باید در کنار موضوعات مختلف شهری به موضوعلت فرهنگی نیز توجه شود.