در ۵ ولایت کشور هیچ نیوزنگار زن فعالیت ندارد


در 5 ولایت کشور هیچ نیوزنگار زن فعالیت ندارد

یافته‌های تازه مرکز حمایت از زنان ژورنالیست نشان می‌دهد که زنان در پنج ولایت افغانستان به دلیل نا‌امنی و سنت‌های ناپسند در رسانه‌ها فعالیتی نداشته‌اند.

به گزارش نویسنده وستر؛ مرکز حمایت از زنان ژورنالیست امآنلاین شنبه (۱۹حوت) در یک نشست نیوزی در کابل نتایج بررسی‌های خود از وضعیت زنان در رسانه‌ها را با نیوزنگاران شریک کرد.

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در زنان در ولایت‌های نورستان، کنر، میدان وردک، پکتیا، زابل و ارزگان یا حضور فیزیکی در رسانه‌ها نداشته و یا در موارد بسیار اندک تنها به صورت غیر حضوری با رسانه‌ها همکاری می‌کنند.

براساس یافته‌های این مرکز همچنان در شماری از ولایت‌های کشور همچون بامیان، دایکندی و هرات رسوم و عنعنات ناپسند و وجود نگرش تحقیر آمیز به زنان ژورنالیست باعث شده که یا زنان هرگز به به شغل نیوزنگاری روی نیاورند و یا مشاغل شان را در این بخش ترک بگویند.

این مرکز می‌گوید که شمار مجموعی زنانی که در بخش‌های مختلف کار رسانه ای را  در کشور پیش م‌ی‌برند به ۱۶۹۶ تن می‌رسد که از این میان تنها ۷۶۴ تن آنها حرفه ای بوده و به شغل نیوزنگاری مصروف می‌باشند.

براساس بررسی مرکز حمایت از زنان ژورنالیست، بیشترین کارمندان زن در رسانه‌ها در ولایت کابل بوده و پس از آن ولایت‌های بلخ و هرات قرار دارد.

خانم فریده نیکزاد مسوول عمومی مرکز حمایت از زنان ژورنالیست که در این نشست صحبت می‌کرد، عوامل عمده حضور کم‌رنگ زنان در رسانه‌ها را نا امنی و عنعنات ناپسند که نگاه تحقیر آمیز به زنان ژورنالیست را در بر می‌گیرد خواند.

خانم نیکزاد بیان داشت که در بررسی آنان، تعداد ۱۵۹ رادیو، ۸۰ تلویزیون، ۱۹ آنلایننامه، ۴ نویسنده و ۳ شبکه کیبلی شامل بوده است.

در همین حال خانم حوا علم نورستانی رییس کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات، کمبود دسترسی به اطلاعات را برای نیوزنگاران به ویژه ژورنالیستان زن یکی از چالش‌های عمده فرا راه کار رسانه‌ای آنان خوانده گفت که این کمیسیون در این بخش اقداماتی انجام داده و در آینده نیز برنامه‌های کلانی را روی دست دارد.

وی گفت که به تازگی این کمیسیون تصمیم گرفته که مقرره دسترسی به اطلاعات را تعدیل کند و کار روی تعدیل این مقرره همین آنلاینها به شدت جریان دارد.

به گفته وی تسهیل هرچه بیشتر روند دسترسی به اطلاعات، اصلاح تشکیلاتی در خود کمیسیون، مستقل ساختن کمیسیون دسترسی به اطلاعات و… در تعدیل یاد شده در نظر گرفته خواهد شد.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر