دستگاه‌های رای‌گیری انتخابات آمریکا به طور خودکار نامزد جمهوری‌خواه را انتخاب می‌کنند!




ویدئویی از داخل یک اتاق رای‌گیری در ایالت ایندیانا برای روزنامه ایندیپندنت ارسال شده است که نشان می‌دهد دستگاه رای‌گیری به طور خودکار گزینه نامزد جمهوری‌خواه را انتخاب می‌کند.