دستگیری باند سارقان مغازه و قطعات داخل خودرو در آمل
فرمانده انتظامی شهرستان آمل از دستگیری باند سه نفره سرقت مغازه و قطعات داخل خودرو در این شهرستان نیوز داد.