دستگیری سارق حرفه ای خودرو های پراید در نازی آبادرئیس کلانتری ۱۳۰ نازی آباد گفت: سارق جوان و حرفه ای خودرو های پراید در نازی آباد دستگیر شد.