دستگیری عاملان سرقت خودرو در گلستان
فرمانده انتظامی علی آباد کتول از دستگیری عاملان سرقت خودرو در شهرستان علی آبادکتول نیوز داد.