دستگیری قاچاقچی اشیای تاریخی در دهلران
فرمانده انتظامی شهرستان دهلران از دستگیری قاچاقچی اشیاء تاریخی در بخش میمه نیوز داد.