دشمن به دنبال ایجاد روحیه ناامیدی در ملت است
ارشد نظامی آجا در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری گفت:دشمن به دنبال اهداف خود است غافل از اینکه این ملت تحت رهبری مقام عظمای ولایت، پیرو نهضت عاشورا و متوسل به ائمه اطهار است.