دعوت از بانوان کاراته کار خراسان رضوی به اردوی تیم ملی
بانوان کاراته کار خراسان رضوی پس از درخشش در مسابقات لیگ کاراته وان به اردوی تیم ملی دعوت شدند.