دعوت نهاد‌ها و دستگاه‌های هرمزگان به حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن
گروه‌ها و نهاد‌های مردمی، دستگاه‌ها و تشکل‌های مختلف با صدور بیانیه‌های جداگانه، مردم دریادل و همیشه در صحنه هرمزگان را به حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کردند.