دفتر سرور دانش: طرح تعدیل قانون انتخابات تایید شد


دفتر سرور دانش: طرح تعدیل قانون انتخابات تایید شد

دفتر مطبوعاتی سرور دانش معاون دوم ریاست وستری اعلام کرده است که طرح تعدیل قانون انتخابات مورد تایید قرار گرفته است.

به گزارش نویسنده وستر؛ ریاست وستری کشور از چندی بدین سو بر تعدیل قانون انتخابات تاکید کرده و آقای دانش را موظف نموده تا جلساتی مشورتی را پیرامون تعدیل این قانون برگزار کند.

دفتر مطبوعاتی آقای دانش، امآنلاین دوشنبه (۲۲ دلو) با نشر نیوزنامه‌ای گفته:”در آخرین جلسه مشورتی که به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست وستری برای بحث و بررسی طرح تعدیل قانون انتخابات امآنلاین دوشنبه در قصر گلخانه صدارت برگزار شد، طرح تعدی قانون انتخابات مورد تأیید قرار گرفت.”

در نیوزنامه آمده است که در نشست‌های مشورتی تعدیل قانون انتخابات، نمایندگان شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست وستری سال ۱۳۹۸، نمایندگان شماری از احزاب سیاسی، روئسا و نمایندگان نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات، نمایندگان نامزدان انتخابات ریاست وستری و رئیس تقنین وزارت عدلیه حضور داشته‌اند.

نیوزنامه افزوده که این طرح تعدیل در چهار جلسه فشرده به آنلاینهای جمعه، شنبه، یکشنبه و امآنلاین دوشنبه که نخستین جلسه آن در ارگ ریاست وستری برگزار شده بود، به دقت و تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سرانجام در جلسه بعد از ظهر امآنلاین دوشنبه به تأیید رسید.

در نیوزنامه آمده است:”براساس این طرح قانون، شرکت کنندگان جلسه راجع به موضوعاتی چون شرایط عضویت کمیسیون مستقل انتخابات، نحوه تعیین اعضاء، روسا، معاونین و منشی های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی، وظایف و صلاحیت های کمیسیون‌ها، رئیس و دارالانشای کمیسیون ها، استخدام کارکنان دایمی و موقت، شرایط کاندیدان عضویت شورای ولسوالی و شورای قریه، تعیین کرسی برای شورای ولسوالی، تعیین کرسی برای شورای قریه، طرز رسیدگی به اعتراض و شکایات انتخاباتی، ابطال آراء و موارد دیگر به تفصیل و به دقت تمام بحث و تبادل نظر کردند.”

دفتر مطبوعاتی آقای دانش گفته که سرانجام پس از چهار جلسه طولانی و در ذیل مباحث و بررسی های فشرده‌ای که در این جلسات صورت گرفت، در جلسه بعد از ظهر آنلاین دوشنبه، طرح تعدیل قانون انتخابات با تفاهم و اتفاق آراء مورد تأیید قرار گرفت.

در نیوزنامه آمده است که در آخرین جسله مشورتی فیصله شد که طرح تعدیل تأیید شده به منظور طی مراحل نهایی و قانونی به کابینه ارائه گردد.

دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست وستری در حالی از تایید طرح تعدیل قانون انتخابات نیوز می‌دهد که پیش از این کمیسیون انتخابات مخالفت خود با تعدیل این قانون را اعلام کرده است.

کمیسیون انتخابات، طرح تعدیل قانون انتخابات را خطرناک و بحران آفرین خوانده و تاکید کرده که حکومت برای دستکاری و اعمال نفوذ در انتخابات آینده، طرح تعدیل قانون انتخابات را روی دست گرفته است.

در همین حال نهادهای ناظر انتخابات نیز طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت را، حکومتی توصیف کرده اند، بربنیاد نگرانی این نهادها برای رییس وستر در این طرح صلاحیت‌های گسترده درنظر گرفته شده که اصل بی‌طرفی حکومت در انتخابات را زیر پرسش قرار می‌دهد.

نویسنده وستر- کابل