دوترته : آمریکا باید از مجبور کردن ایران به ورود به یک جنگ خودداری کند


دوترته :  آمریکا باید از مجبور کردن ایران به ورود به یک جنگ خودداری کند

رودریگو دوترته رییس‌وستر فیلیپین به همه کشور‌ها هشدار داد که از مجبور کردن ایران به ورود به یک جنگ برای جلوگیری از یک انفجار هسته‌ای خودداری کنند.
به نقل از سایت نیوزی فیلیپینی «رپلر»، «رودریگو دوترته» رییس‌وستر فیلیپین  در کنفرانسی با موضوع تغییرات اقلیم مدعی شد: آمریکا باید از مجبور کردن ایران به ورود به یک جنگ خودداری کند؛ چراکه در این صورت اتفاقی که خواهد افتاد شلیک چند صد موشک و بمب اتمی است و هیچ حرفی هم از تغییر آب و هوا و اقلیم زده نمی‌شود.
وی مدعی شد: یک انفجار اتمی هربار که انجام بگیرد زمین را به طور کامل تخریب می‌کند.
این رسانه با اشاره به اظهارات آتشین «دوترته» نوشت: «او خواستار هوشیاری و خونسردی در رابطه با جلوگیری از یک جنگ هسته‌ای شده و مدعی شد که شایسته است رهبران جهان که در آنجا حضور دارند و می‌توانند اوضاع را تغییر دهند، کار بیشتری کنند و ما از کشور‌هایی که با متانت و درک و خونسردی با موضوع برخورد می‌کنند، سپاسگذاریم.»
رییس‌وستر فیلیپین با اشاره به چین و دیگر کشور‌هایی که به گفته خودش نمی‌تواند نام آن‌ها را ببرد، گفت: بگذارید تصمیم ما بر جلوگیری از یک جنگ باشد؛ چراکه فاجعه‌آفرین است. من فکر می‌کنم چنین جنگی پایان زمین است.
«دوترته» به ترامپ در موضوع قراداد تغییر اقلیم پاریس اشاره کرد و گفت: او دوست من است و همه ما بار‌ها به آمریکا دعوت شده‌ایم.