دوراهی واشنگتن برای مهاجران: با فرزندانتان یا بدون آن‌ها از آمریکا خارج شوید
دولت آمریکا اعلام کرد دو گزینه انتخابی به مهاجران غیرقانونی که از فرزندانشان جدا شده‌اند، می‌دهد.