دوشنبه؛ آغاز فیلمبرداری «چارلی در تهران»
رحمان رضایی تهیه کننده سینما گفت:بازیگران و عوامل پشت دوربین این فیلم انتخاب شده اند که با این روند فکر می کنم دو روز آینده در کرج یا تهران آغاز فیلمبرداری باشد.