دوصد و ۸ هزار کودک در فراه واکسین می‌شوند


دوصد و 8 هزار کودک در فراه واکسین می‌شوند

کارزار واکسین پولیو در ولایت فراه با حضور معاون والی آن ولایت آغاز شد.

به گزارش وسترنیوز، داکتر عبدالجبار شایق، رئیس صحت عامۀ فراه گفت: “در این دوره  ۲۰۰ و هشت هزار کودک زیر پنج سال در ولسوالی‌ها و مرکز فراه واکسین می‌شوند.”

او گفته که یک هزار و ۷۲۰ تن از رضاکاران هم مسئولیت انجام این دور از برنامۀ واکسین را بر عهده دارند.

موسی نظری، معاون والی فراه از مردم و امامان مسجدها خواسته تا با رضاکاران همکاری کرده و دورۀ واکسین را تکمیل کنند.

آقای نظری خطاب به مردم می‌گوید که در برابر این بیماری مبارزه جدی داشته باشند.

او گفته خانواده‌‎ها می‌توانند بهترین همکاران ادارۀ صحت در راستای تطبیق این کارزار باشند.

این دور از واکسین پولیو پنج آنلاین دوام خواهد کرد و در تمامی ولسوالی‌ها و مراکز شهر تطبیق می‌شود.

نویسنده وستر – ولایت فراه