دولت آینده مکزیک در همکاری امنیتی با آمریکا تجدیدنظر می‌کند
آلفونسو دورازو مشاور رئیس جمهور منتخب مکزیک گفت، دولت بعدی این کشور در همکاری امنیتی با آمریکا تجدید نظر می‌کند.