دولت افغانستان بابت حرف‌های طالبان پیوست شده به صلح، سند بخواهد


دولت افغانستان بابت حرف‌های طالبان پیوست شده به صلح، سند بخواهد

سرکنسول‌گری ایران در ولایت هرات به ادعاها مبنی بر اینکه این کشور از گروه‌های مخالف دولت برای هدف قرار دادن پروژه تاپی حمایت می‌کند، واکنش نشان داد.

به گزارش نویسنده وستر، در نیوزنامه‌ای که از بخش مطبوعاتی این نمایندگی سیاسی به رسانه‌ها ارسال شده، آمده است: “وستری اسلامی ایران به صراحت اعلام می‌دارد که از پروژه تاپی که باعث تحول اقتصاد افغانستان  می‌شود حمایت کرده و خواهد کرد؛ توسعه و رفاه افغانستان به منزله توسعه ایران است و لذا افرادی که می‌خواهند با ادعاهای پوچ و بی مورد اتحاد و دوستی دو دولت و ملت را خدشه‌دار کنند مزدوران بیگانگان‌ هستند و مطمن باشند با این ادعاهای پوچ و بیهوده همدلی و اتحاد دو ملت نه تنها که خدشه‌دار نخواهد شد بلکه تعمیق بیشتری پیدا خواهد کرد.”

محمود افخمی رشیدی، سرکنسول ایران همچنین از دولت افغانستان خواسته که از این گونه افراد سند حرفهای‌شان را بخواهد و پس از آن در مورد قضیه، گفتگوهای بین دو دولت صورت بگیرد.

گفتنی است که امآنلاین صبح، هفت نفر از افراد مسلح با تفنگ‌های خود به روند صلح پیوستند.

فیآنلایناحمد، فرمانده این گروه گفته بود که از ایران حمایت می‌شد تا برای پروژه تاپی خلل ایجاد کند.

او که گفته میشود دو سال پیش فعالیت‌های مسلحانه خود را آغاز کرده، دلیل این کارش را داشتن پرونده قضایی در دادستانی عنوان کرده بود.

گروه طالبان تا کنون در مورد اینکه این افراد عضو آنان بوده‌اند یا خیر، نظری نداده‌اند.

یحیی فولادی – ولایت هرات