دولت باید به ثبات بازار توجه کند
کارشناس اقتصادی معتقد است پائین نگه داشتن قیمت، برهم زدن تعادل بازار است و سامانه نیما باید پاسخگوی همه نیاز‌های ارزی باشد تا پذیرفته شود.