دولت باید توضیح دهد FATF چیست/نپیوستن به این پیمان هیچ‌گونه هزینه‌ای برای ما ندارد
سفیر سابق ایران در چین گفت: دولت باید به طور دقیق توضیح دهد FATF چیست، اما هیچ‌گونه الزامی برای پیوستن به این پیمان نداریم.