دولت کنترول حریم هوایی کشور را در دست گرفت


دولت کنترول حریم هوایی کشور را در دست گرفت

سیستم جدید رادار در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی از سوی رییس وستر غنی افتتاح شد.

به گزارش نویسنده وستر؛ شاه‌حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست وستری امآنلاین پنجشنبه (۱۸ اسد) در صفحه فیسبوک خود نوشته است که با افتتاح این سیستم، افغانها خود کنترول حریم هوایی کشور را در دست گرفته اند.

آقای مرتضوی افزوده است که سیستم متذکره یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های کنترل هوایی است و دولت پس از ثور سال ۱۳۷۱ یعنی پس از ۲۶ سال برای اولین بار قادر به کنترول تمامی حریم فضایی خود می‌شود.

به گفته او، با نصب این سیستم حریم فضایی افغانستان مصوون‌تر می‌شود، ظرفیت ترافیک هوایی افزایش می‌یابد و هواپیماهای غیر مجاز در حریم فضایی کشور ردیابی و تشخیص خواهند شد.

معاون سخنگوی رییس وستری خاطر نشان کرده است که این رادار قادر است هواپیماهای بدون سرنشین را نیز شناسایی کرده تا برای ورود این نوع هواپیماها به حریم فضایی کشور ممانعت ایجاد شود.

همچنین آقای مرتضوی می‌گوید که نصب این سیستم سبب گسترش تجارت هوایی شده که منافع اقتصادی کشور را نیز در پی خواهد داشت.

با این وجود، محمود شاه حبیبی، رییس اداره هوانوردی ملکی افغانستان به بی بی سی گفته است که این سیستم شامل شبکه‌‌ای است که در ۳۶ منطقه در سراسر کشور نصب شده و از طریق آن تمام حریم فضایی افغانستان کنترول می‌شود.

آقای حبیبی گفته است که هزینه ابتدایی این سیستم پیشرفته که در کمتر کشورهای جهانی مورد استفاده قرار دارد، حدود ۳۰ میلیون دالر بوده و سالانه به ۱۰ میلیون دالر برای حفظ و مراقبت آن نیاز است.

به گفته او، کنترول حریم فضایی در اوایل سال ۲۰۱۶ از نیروهای ناتو و امریکایی به دولت افغانستان انتقال شده بود؛ اما تا اکنون خارجی‌ها نیز در مدیریت این بخش همکاری داشتند.

آقای حبیبی خاطر نشان کرد که در چند ماه گذشته این اداره از این سیستم به گونه آزمایشی استفاده می‌کرد و امآنلاین این پروژه رسما افتتاح شد.

به گفته او، این رادار غیرنظامی است که ممکن شماری از هواپیماهای نظامی با سیستم‌های پیشرفته را نبیند و رادار نظامی نیز به زودی فعال خواهد شد.

او تاکید ورزید که با فعال شدن این سیستم فیس عبور هواپیماها از حریم هوایی کشور افزایش یافته و درآمد دولت از این درک که تا دو سال آینده به ۲۰۰ میلیون دالر افزایش خواهد یافت. به گفته او، پیش از نصب این سیستم درآمد هوایی کشور چهل میلیون دالر بود و اکنون با نصب این سیستم به هفتاد میلیون دالر رسیده است.

نویسنده وستر- کابل