دومین دور محاکمه وزیر پیشین مخابرات بدون نتیجه پایان یافت


دومین دور محاکمه وزیر پیشین مخابرات بدون نتیجه پایان یافت

دومین جلسه محاکمه علنی عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات وتکنالوژی معلوماتی بدون نتیجه به پایان رسید.

به گزارش نویسنده وستر؛ دومین دور محکمه عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات امآنلاین شنبه ( ۳۰سرطان) در یک نشست علنی زیر نظر محمد زمان سنگری عضو دادگاه عالی در کابل برگزار شد.

در این جلسه که نزدیک به چهار ساعت طول کشید، هیئت قضایی بخش‌هایی از پرونده آقای وحیدی را نیازمند تحقیق مزید دانسته و حکم نهایی محکمه را به فرصت بعدی موکول کرد.

عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی متهم به ایجاد و انحصار سیستم شبه رئال تایم و استخدام غیر قانونی کارمندان بالمقطع در وزارت مخابرات و زمینه سازی برای حیف و میل دارایی عامه شده و محکمه خاص اتهامات علیه وی را بررسی می‌کند.

آقای وحیدی که در اجلاس امآنلاین حضور یافته بود اتهامات وارده بر خودش را با ارائه اسناد رد نموده می‌گوید که یک حلقه خاص مافیایی برای وی پرونده‌سازی کرده است.

حکمت الله ناصری عضو هیئت تحقیق پرونده آقای وحیدی در این جلسه گفت که عبدالرزاق وحیدی سیستمی را زیر نام شبه رئال تایم در وزارت مخابرات ایجاد کرده، آن را به انحصار خود در آورده و زمینه حیف و میل دارایی‌های عامه را مساعد کرده است.

وی افزود که آقای وحیدی همچنان ۳۶ نفر را کارمند بالمقطع با معاش های گزاف در وزارت مخابرات در حالی استخدام کرده است که استخدام این افراد با امتیازات بلند خلاف مقرره استخدام کارمندان بالمقطع در ادارات است.

با این حال عبدالرزاق وحیدی که شخصا در محکمه حضور یافته بود و طرف اصلی دعوایش دادستان کل را می‌دانست، در پاسخ به اتهامات وارده بیان داشت که سیستم موقت نظارت از پرداخت محصولات مخابراتی از امکانات موجوده وزارت مخابرات در زمان تصدی وی ایجاد شده است.

وی با اشاره به اتهام زمینه سازی برای حیف و میل دارایی عامه توسط سیستم موقت تاکید کرد که این سیستم قابلیت حمل و نقل پول فیزیکی را نداشته و هیچ هزینه اضافی نیز برای تهیه آن مصرف نشده است.

آقای وحیدی همچنان اتهام استخدام کارمندان بالمقطع به دور از صلاحیت وظیفه یی اش را نیز بی‌اساس خوانده بیان داشت که ۱۱ تن کارمند بالمقطع را وی در بخش‌های تخنیکی وزارت مخابرات و اداره اترا با معاش‌های بین ۵۰ هزار تا ۱۵۰ هزار افغانی به دلیل ضرورت تخنیکی در زمان تصدی اش استخدام کرده که هیچ مانع قانونی ندارد.

وی اداره اترا را به دلیل واحد غیر بودجه ای بودن آن خارج از حیطه صلاحیت کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی خوانده بیان داشت که استخدام کارمندان بالمقطع در این اداره شامل مقرره استخدام کارمندان بالمقطع در ادارات نمی‌شود.

آقای وحیدی در نتیجه گیری سخنانش یک حلقه ای مافیایی را در پرونده‌سازی علیه خودش متهم کرده تاکید کرد که این حلقه خاص مانع عمده فراراه ایجاد  شفافیت در جمع آوری محصولات مخابراتی و ایجاد سیستم رئال تایم و حتی موقت بوده اند.

با وجود آنکه دو اتهام اصلی وارده بر آقای وحیدی تاجایی روشن شد، دور دوم محکمه در کمال ناباوری به پایان رسیده و خوانش حکم نهایی به فرصت دیگر موکول شد.

قابل ذکر است که عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که در ماه جدی سال ۹۵ به دلیل عدم ایجاد سیستم رئال تایم تعلیق وظیفه شده بود هم اکنون به اتهام انحصار سیستم موقت شبه رئال تایم و استخدام کارمندان بالمقطع در این وزارت محاکمه می‌شود.

عبدالجلیل سروش- نویسنده وستر