دومین قسمت از مستند روایت مردم درباره التهابات اخیر بازار +فیلم
سردار حاج حسین یکتا که خود خاک خورده بازار است ، پای درد دل واقعی بازاریان نشست.