دومین قطار گردشگری ۲۶ اردیبهشت سالروز خیام عازم نیشابور می‌شود
به منظور برگزاری و حضور علاقه‌مندان درمراسم بزرگداشت مقام حکیم خیام نیشابوری، قطار گردشگری عازم نیشابور می‌شود.