دونالد ترامپ با اژدها سرشاخ شد+تصویر
این تصویر حاکی از سرشاخ شدن رئیس جمهور با اژدهاست.