دوویزیوسو فاتح گرندپری چک شد
راننده ایتالیایی تیم دوکاتی،به عنوان نخست مرحله دهم از مسابقات موتورسواری موتوجی‌پی قهرمانی جهان دست یافت.