دو شرط برای حفظ روند افزایش صادرات محصولات معدنی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:درصورت پایبندی اروپا به برجام و انجام معاملات بر اساس یورو ،در صادرات محصولات معدنی مشکلی نخواهیم داشت.