دیدگاه حزب جمعیت اسلامی درباره حل تنش بین بلخ و ارگ


دیدگاه حزب جمعیت اسلامی درباره حل تنش بین بلخ و ارگ

حزب جمعیت اسلامی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای دیدگاه خود درباره حل تنش بین بلخ و ارگ را اعلام کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ حزب جمعیت اسلامی افغانستان در این اعلامیه گفته است که این حزب صلاحیت تصمیم‌گیری پیرامون حل تنش بین بلخ و ارگ را به استاد عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت واگذار کرده بود.

متن کامل اعلامیه حزب جمعیت اسلامی افغانستان درباره حل تنش بین بلخ و ارگ:

                                           بسم الله الرحمن الرحیم

اعلامیه جمعیت اسلامی افغانستان در پیوند به ولایت بلخ

با توجه به اینکه جمعیت اسلامی افغانستان پیوسته بر حل قضیه بلخ از مجرای مفاهمه و گفتگو تأکید داشته است، شورای رهبری این حزب پس از تفاهم اخیر نمایندگان ارگ و استاد عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان در بلخ، طی نشست مؤرخ ٢٤ حوت ١٣٩٦ خویش فیصله کرد که:

– برای جمعیت اسلامی افغانستان امنیت مردم بلخ و حفظ دستاوردهای هفده سال اخیر درآن ولایت، از اولویت برخوردار است و بدین منظور، پیرامون حل قضیه ولایت بلخ به استاد عطا محمد نور تفویض صلاحیت گردید؛

– جمعیت اسلامی افغانستان سایر مطالبات مهمی را که شامل مذاکرات این حزب و حکومت بود، اما تا اکنون به بهانه های مختلف از سوی ارگ پذیرفته نشده اند، به عنوان خواست های اصلی این حزب و نیاز های ملی در هماهنگی با سائر احزاب و جریان های همسو، پیگیری می کند.

شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان از ایستادگی استاد عطا محمد نور طی این مدت و حمایت گسترده مردم از خواسته‌های ملی این حزب تقدیر نموده و برای برادر محترم محمد اسحق رهگذر والی جدید ولایت بلخ -از شخصیت های محترم جمعیت اسلامی افغانستان- آرزوی موفقیت می کند و امیدوار است که نه تنها دست آوردهای هفده ساله مادی و معنوی در این ولایت محفوظ بماند، بلکه گام های بلندتری نیز برداشته شود.

 

و من الله التوفیق

شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان

كابل- ۳ حمل ۱۳۹۷

نویسنده وستر- کابل