رأی الیوم: خاشقچی، صندوق اسرار خاندان سعودی بود
رأی الیوم نوشت روزنامه‌نگار منتقد عربستانی به مثابه صندوق اسرار خاندان سعودی بود و ریاض برای اینکه این صندوق به دست ترکیه نیافتد خطرات سنگین سیاسی و دیپلماتیک ربودن وی را پذیرفت.