رئیس جمهور آمریکا: نظامیان آمریکایی از کره جنوبی خارج نمی‌شوند
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت، نظامیان آمریکایی از کره جنوبی خارج نمی‌شوند.