رئیس سابق سیا: ترامپ باید از مقصر معرفی کردن دیگران دست بردارد
جان برنان به رئیس جمهور آمریکا گفت از مقصر معرفی کردن دیگران به خاطر وجود خشم در جامعه دست بردارد.