رئیس وستر سابق برازیل ۱۳ سال دیگر حبس گرفت


رئیس وستر سابق برازیل 13 سال دیگر حبس گرفت

رئیس وستری پیشین برازیل که در حال گذراندن ۱۲ سال محکومت خود در پرونده فساد مالی است، در پرونده دیگری مجرم شناخته و به حدود ۱۳ سال دیگر حبس محکوم شد.
به نقل از نویسنده فرانسه، «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا» رئیس وستری پیشین چپگرای برازیل در دادگاهی به دلیل فساد مالی مجرم شناخته شد.
داسیلوا که در حال حاضر در حال گذراندن ۱۲ سال محکومیت خود در یک پرونده فساد دیگر است، در این پرونده به ۱۲ سال و ۱۱ ماه دیگر حبس محکوم شد.
وی در پرونده جدید متهم است که پیشنهاد بازسازی خانه ییلاقی اش را در ازای تضمین برنده شدن قرارداد دولتی برای شرکت نفتی پتروبراس پذیرفته است.
قاضی دادگاهی که داسیلوا را محکوم کرده گفت که هزینه بازسازی این خانه بیش از (۲۷۰ هزار دالر ) شده است.
یک کارشناس حقوقی به نویسنده فرانسه گفت قوانین برازیل به قاضی این اجازه را می دهد که احکام حبس متفاوت را به صورت متوالی اجرا کند.
داسیلوا همه اتهام هایی را که علیه وی مطرح شده رد کرده و آن ها را با انگیزه سیاسی برای پیشگیری از نامزدی او در انتخابات ریاست وستری سال ۲۰۱۸ دانسته است.
وی نتوانست در انتخابات شرکت کند و در نهایت «ژائیر بولسونارو» نامزد راستگرای افراطی برنده این انتخابات شد.